ExifII*DuckyP+http://ns.adobe.com/xap/1.0/ &Adobed P 44      ddP#!" 23F!1"AQ#345q2PBsab$1!2 AQq0PBaR"!1AQaqP 0 alA@PPi<#ȾcGD>)<*Rb7_13xZ(W:[B$tgs͖h}Ů%7_ |& _͛[}~oߪ#]ӑčWU6լwmm;Epd9-&ȟ>hy?8dű^~~;P;:;zN;G^ڕRATujƦZֶxѾLҧMIyqCVtk${5FZFIvϮsaE='W[0{>ˣ{Xu]>FHR =ՈB} <{m<"4Eݶ55}j%{yF#n9'MƵ7s{@>>>J}gr'o}s~}o ?$~*qST˜S 0`bM;Z+~(*ӪS:g:ѣQ5̕.ꨟtNC%㠌.rډyG!H+BBu8W0lDtS1 &a'9z~m9!HrCC(dɓ&J9ulE;s2zI(,hpCC M+tor; %eG⓿/m+~}{di)))qaL)}W?斖F%%B=`',~BgʄqTj694^^nFa0s?M'ПLI/AUO&6ۇEaS$[Bvn#j 3hYv괹1110?G|y9<0wǞ~ߚ;G|ynhoP nhoQRO ꖜ~$;feJCf:K.#rQ9a>Bi"%%US#&&p(#QU*N( ҦsRpnfjʋRvúm > sŰUW>Y(ww,ye-i[n-zX=iKw_,Do4 FլjW>?!8/i`ĵ gqjv̑qU\UK+p21,o 4aS &ĸ&BPae[lJ8_,oyOF@G5 1G1Ą/Poܷ=xKm*zf3jqWͫ xQrJfڷ«-,-V_it>\0YX ,9Ph>QbRJM6S8S I<$ly7̿9Ɏ$FsMR)[-D1n!餩Z V {)[ŠY@3;&! JF#18<cܗLcik9Z]Q2y!^!bV\ҵGL}M V Mٵ]Q L9Zg~!7)ĪO~k?!?[::'T_iiiiig:g?5~{k}$R(Pkh1nOӼZZ721eԤB? VnJQӺ79G»1i)i{!Rk6[i=_'㗯cn) X >K A>J4'Lo%~k?!?S'y; ;'tWI^e!|眘5JBRnC7]{h?uFb"4`}4LB"@ Zs5A@,iPMzⴣdc$C"8whTa#\:aהϴc~ y#ch1Wx m(ajٱj-0tm@he/iX\o Jh֊8˂]+Q E܋➴ݨ=YMNeMPd*;fP+%M0X;JIkWG=H \{ӊjuSSYIv@^G>B| "A3 ~M 9Œ zy$V֕ v Z5*Gf>8 gU`-K3;BP-X"R̜-ev@݉w[0mt 2G zuaR^E)(x`8̛LV#NWn<`*fD֘/@Rk>K4*=1F}ȕߙ$GJ4.+O H )E ~?:_׆w<3ᝯu'[t3 G0@ÙtM2.gTU[B 0ilo1h2ob,ɡ/!pZ?"P Y]9;@0Cz;0ye hՄL(`s1'[9L=b djS=G֐⫦0pOJMkfC+%j^Ezw":w\Q2K˯ Z`/fĵWЗǃ/zU0Sz9>SSWNwFwhy>!'=_ZH#G`~k?8xhuO$y'Ky瘎3mX-!r1*-༶X0D K9 abz`)H u#)(jj uန4nhnj9(+I9xB4a|B(1#n,֓:ʆY(Mr[3my;ޢ˲3qbfu'd&g[.! o̘ŪMޱT(0GHkQ<Lht!Uu^ t`@ѦtG,Vܐo-P>/UnkCDҙjdhh( SD# 9r{T8Å:=-K